Nils Ferlin siluett

Ferlin Signation

 

 

 

 

Styrelsen informerar

 

Styrelse 2021-22

Namn, funktion Mail Mobil
Hans Rutberg, ordförande hans.rutberg@telia.com   070 5824828
Eva Nysäter, sekreterare 2015evany@gmail.com 070 7670027
Olle Sundberg, webmaster bollesundberg@gmail.com 070 3993631
Sven-Gillis Hagberg, vice ordförande svengillish@gmail.com 

070 2176548

Pia Lindskog, kassör
Rolf Mårth
Jenny Westerström
Märta Grauers, suppleant

Verksamhetsberättelser

Resultatrapporter

Balansrapporter

Revisionsberättelser

Stadgar
Nedan finns det nuvarande stadgarna samt förslag till nya stadgar med ett utvidgat syfte med Nils Ferlin-Sällskapet.

Stadgar för Nils Ferlin-Sällskapet

GDPR - Behandling av personuppgifter

Information kring hur Nils Ferlin-Sällskapet behandlar personuppgifter: GDPR-Nils-Ferlinsaellskapet


 

 

 
Introduktion                         Om Nils Ferlin > Aktuellt Dikter av Ferlin > Handskrivna dikter Ljudinspelningar av Ferlin TV & Film Musik & Tonsättningar Nils Ferlin-Sällskapet Styrelsen informerar Pristagare Poste Restante Litteraturbanken               Ferlinmuseet Länkar Upphovsrätt Om ferlin.se
                        Copyright Nils Ferlins rättighetshavare                            ferlin_penna_tigth