Nils Ferlin siluett

Ferlin Signation

 

 

 

 

Musik & Tonsättningar

 

Tonsättningar

 Nils Ferlin har skrivit texter till ett flertal visor och schlager

Nils Ferlins dikter har tonsatts av många kompositörer. Kända tonsättningar har sjungits in av ett stort antal artister. Ett exempel är En valsmelodi som är en av Nils Ferlins mest kända dikter publicerad i hans debutsamling ”En döddansares visor” 1930.

Dikten som börjar "Dagen är släckt, mörkret har väckt" tonsattes redan i början av 30-talet av Gunnar Turesson, men den melodi som för alltid förknippas med texten är komponerad av Lille Bror Söderlundh och trycktes i hans vissamling ”När skönheten kom till byn” 1939.


Nils Ferlin på YoutubeLite exempel nedan på Youtube:

En valsmelodi Lille Bror Söderlundh

EN VALSMELODI - Sven-Bertil Taube sjunger Nils Ferlin

Tommy Körberg - En Valsmelodi (Så Ska Det Låta 2010)

En valsmelodi, Rolf Wikström

Thåström & The Hellacopters - En Valsmelodi (Live "På Spåret" 2021)

"En valsmelodi" dikt av Nils Ferlin, Anders Stävarby

Olle Ljungström & Augustifamiljen - En Valsmelodi (Live På Spåret 2011)

Herbert Landgren - Det går i vågor(Nils Ferlin)

Thorstein Bergman Nasarevalsen Nils Ferlin

Gammal visa, Torgny Björk

Se även:

Sökning Ferlin på YouTube

Videoklipp av Nils Ferlin youtube

TV och Film


Nils Ferlin på Spotify


Nedan länkar till Spotify:

Sven Bertil Taube

Thorstein Bergman

Olle Adolphson

Ove Engström, Ove Engström

Gunnar Thuresson

Rolf Wikström

Monica Lilja Lundin

LilleBror Söderlund

Monica Zetterlund
Tor Bergner

Torgny Björk

Ha visorna tänkt

m.fl.

Spellista Nils Ferlin på Spotify


Noter

Ex nedan på tonsättare som tolkat Ferlin, noter, ljudfiler (midi-filer bl.a.)

Tonsättare Noter som PDF Musik/Midi-fil
Ove Engström

Men går jag över ängarna

Ove Engström

Kan du höra honom komma

- melodi för blandad kör à capella

Lyssna på Youtube!
Ove Engström

Somna min flicka- här en dikt av Tor Englund

Ove Engström

Barfotabarn - melodi och acko


rd

Lyssna på Youtube!

Ove Engström

Inte ens en grå liten fågel

Lyssna på Youtube!

Ove Engström

Med många kulörta lyktor

Lyssna på Youtube!

Ove Engström

Gick jag allena - melodi för blandad kör à capella

Ove Engström

Cirkus

Lyssna på Youtube!

Ove Engström

När Lyckan mötte Kärleken

Lyssna på Spotify!

Ove Engström

Innan ditt rike blev kartlagt

Ove Engström

Nyss

Ove Engström

Drömmar

Gudmar Gustafsson

Poste Restante

Ladda ner som Midi

Gudmar Gustafsson

Syner i lövsprickningen

Ladda ner som Midi

Gudmar Gustafsson

Maria

Ladda ner som Midi

Gudmar Gustafsson

Du har tappat ditt ord

Ladda ner som Midi

Gudmar Gustafsson

Utanför ett café

Ladda ner som Midi

Gudmar Gustafsson

Skymning

Ladda ner som Midi

Gudmar Gustafsson

Brådska

Ladda ner som Midi

Gudmar Gustafsson

Det finns så många gårdar

Ladda ner som Midi

Kjell Nordenstam

Goggles

Ladda ner som Midi

Kjell Nordenstam

Precis som förut

Ladda ner som Midi

Kjell Nordenstam

Poste Restante

Ladda ner som Midi

Kjell Nordenstam

Du har tappat ditt ord

Ladda ner som Midi

Kjell Nordenstam

Man taller svensk

Ladda ner som Midi

Kjell Nordenstam

I livets villervalla

Ladda ner som Midi

Kjell Nordenstam

Träden därute

Ladda ner som Midi

Christer Colt

Jag vet inte vad

Ladda ner som Midi

Jørgen Halskov

Du har tappat ditt ord

Lyssna på Youtube!

Jørgen Halskov

Kärleken kommer

Lyssna på Youtube!


  Vishäften med Nils Ferlin

 

Fabians revyvisor  Yrkesvisor 
 Kanonfotografen 10 st splitter nya visor 
 v 11 dikter 


Ferlin på 78 varv

Nils Ferlins texter har tolkats av många trubadurer och skivartister, inte minst under 1900-talets senare hälft. Men redan under sin livstid hamnade Ferlin i skivbranschen, både med de många sånger "från nöjets estrader" som han bidrog med, och med tonsättningar av hans publicerade lyriska verk.

Men kunde vi bara få vind igen (Sonora 7308)

Jenny Westerström har i sin avhandling Barfotapoeten Nils Ferlin (1990) skrivit om hans schlagerproduktion, i kapitlet "Rader att förlåta och bearbeta", och har också i bilaga en utförlig förteckning över alla kända populärtexter. En version av denna förteckning har dessutom tidigare varit publicerad i Poste Restante nr 1/1984.

Här är ett försök att komplettera bilden med en fullständig(?) sammanställning av alla Ferlin-inspelningar som gjorts på 78-varvsskivor under åren 1928-56, såväl schlagers och deklamationer som tonsatta dikter.

Förteckningen bygger i första hand på uppgifter som verifierats i databaserna hos Statens ljud- och bildarkiv, med "Ferlin" och "Fabian" som sökbegrepp. (6 titlar anger Fabian som textförfattare - dessa har grönmarkerats i listan).

Med stöd av Jenny Westerströms forskningsuppgifter har 9 titlar lagts till (blåmarkerade i listan), där dock Nils Ferlin inte är registrerad som textförfattare i Ljudarkivet. När det t.ex. gäller den kända Om man inte har för stora pretentioner (nr 95 i listan) anger Westerström att texten skrivits av Waldemar Dahlquist och Nils Ferlin, medan skivregistret uppger den framförande artisten, Fridolf Rhudin, som ensam upphovsman?

Nr 31 Indra med Ernst Rolfs orkester borde egentligen utgå eftersom den visat sig vara endast instrumental.
Nr 87-89: Pseud. Herbert Lanners är inte identisk med Herbert Landgren.

Skivsamlaren och radiomannen Stefan Lagesson i Nybro har upptäckt en inspelning från 1931, där Nils Ferlin med stor säkerhet medverkar under pseudonym! Det är i så fall den i särklass tidigaste inspelningen med författaren själv. Det är en talskiva (Ultraphon 45118) med två humoristiska dialoger: Provryttaren och Söndagsfiske. Dialogerna har författats av "Philip den Magre" och framförs av bondkomikern Gösta Trallis och en "Calle Vemyra". Inspelningen är gjord i Solna i april 1931. Inga uppgifter finns om Philip den Magre eller Calle Vemyra, men den senares röst är påfallande lik Ferlins!!

Se Lista, Ferlin på 78 varv


 

 

 
Introduktion                         Om Nils Ferlin > Aktuellt Dikter av Ferlin > Handskrivna dikter Ljudinspelningar av Ferlin TV & Film Musik & Tonsättningar Nils Ferlin-Sällskapet Poste Restante Litteraturbanken               Ferlinmuseet Länkar Upphovsrätt Om ferlin.se
                        Copyright Nils Ferlins rättighetshavare                            ferlin_penna_tigth