Nils Ferlin siluett

Vem ska få Ferlin- och Trubadurpriset 2022?

Skicka in ditt förslag! se Pristagare

Vem ska få Ferlin- och Trubadurpriset 2022?

Motivera och skicka in ditt förslag! För mer info se Pristagare

Ferlin Signation

 

 

  

Kuriosa

 

                              

Här nedan presenterass övrigt av, om, kring Nils Ferlin som inte fått plats på andra ställen på siten.

Ferlin i dödsannonser

Dikter av Nils Ferlin är vanligt förekommande i dödsannonser och minnesblad. Ofta rör det sig om kända strofer, men ej sällan kan det handla om andra texter som dock tillskrivs Ferlin - och som det då och då kommer frågor om. 

Jenny Westerström skriver så här om ett par av dessa texter:"Dessa båda dikter används ofta i dödsannonser och tillskrivs Nils Ferlin. Det finns tyvärr inga bevis på att dikterna är skrivna av honom. Jag har gått igenom allt som finns i arkiv etc, men inte hittat något utkast eller manuskript som styrker. Trots detta tror jag att det är Ferlin som skrivit dikterna för någon begravningsdiktbok vid någon tidpunkt då han behövt lite inkomst. Han gjorde ibland så. Exempelvis skrev han schlagertexter, vykortstexter, morsdags-kortstexter, texter som han sedan inte tog in i sina diktsamlingar, eftersom han ansåg att dessa verser inte riktigt höll måttet.Med vänlig hälsning Jenny Westerström"

En av Ferlins mest kända dikter i dödsannonser är dikten Inte ens

Inte ens en grå liten fågel
som sjunger på grönan kvist
det finns på den andra sidan
och det tycker jag nog blir trist.

Inte ens en grå liten fågel
och aldrig en björk som står vit -
men den vackraste dagen
som sommaren ger
har det hänt att jag längtat dit.

Lars och Lisa - Nils Ferlin som barnboksförfattare

Den lilla boken för barn är inte lätt att få tag i. För att ändå ge en bild av den återger Nils Ferlin-Sällskapet här en avfotografering av bokens texter och bilder, med tillstånd från såväl Ferlins som Bjelkebos anhöriga.

Text Nils Ferlin, Färgteckningar: Bjelkebo

Lars-och-Lisa-1.jpg Lars-och-Lisa-2.jpg
Lars-och-Lisa-3.jpg Lars-och-Lisa-4.jpg
Lars-och-Lisa-5.jpg Lars-och-Lisa-6.jpg

Ferlin och idrotten

    http://www.ferlinsallskapet.se/ferlinph.jpg
Konstsmeden Konrad Nyströms skulptur av Nils Ferlin
gående på händer på landsfiskal Holmbergs balkong i Norrtälje.

Sportjournalisten m.m. Lasse Sandlin var en uppskattad medlem av Nils Ferlin-Sällskapet sedan 1980-talet. Han var mycket intresserad av och påläst om Nils Ferlins verk och historia och inte minst fördjupade han sig i idrottens betydelse för Ferlins författarskap.

2003 publicerades på Ferlin-Sällskapets hemsida – för första gången - en lång och intressant essä om Nils Ferlin och idrotten. Den trycktes också uppdelad i tre på varandra föjande nummer av Poste Restante.

Här finns Lasses essä om Nils Ferlin och idrotten som pdf-format


 

 

 
                        Copyright Nils Ferlins rättighetshavare                            ferlin_penna_tigth